Her er det mulig å booke timer for behandling!

Fotterapeuten

Fotterapeut Eva Steen Johansen var utdannet i 2000.Etterutdanning/fordypning i diabetes var hun ferdig med i 2003.

Fra hun var ferdig utdannet, har hun holdt seg faglig oppdatert hvert år.

Spesielle faglige interesser er diabetes foten, hygiene i fotklinikken, kroppens biomekanikk og hvordan såler kan avhjelpe forskjellige fotproblemer/individuell tilpassing av såler.

Fotterapeuten har flere kurs i avlastningsteknikker med bl.a. filt og silikon - dette brukes mye for å avlaste sår og forskjellige andre fotproblemer.Jobber gjerne tverrfaglig og i samarbeid med pasientenes lege/sykepleier der dette er aktuelt.

Hun har gjennomført forskjellige kurs i såletilvirkning og -teori, gjennom flere år, hvor bl.a. ortopediingeniører og fotterapeuter har vært instruktører.

Har gjennomført flere kurs og opplæring i sterilisasjon/hygiene hos Steriliseringskontrollen ved Rikshospitalet. Også opplæring og praksis fra Sterilsentralen ved Vestre Viken Helseforetak, Kongsberg sykehus, hvor hun var ansatt som vikar i deltidsstilling en periode.

 Startet egen klinikk på Nesodden i 2000 og drev denne til 2013.

Etter å ha flyttet tilbake til hjembyen, etablerte så Eva i siste halvdel av 2014, Kongsberg Fotterapi.

.

I 2022 ble Hanne Brygmann ansatt hos 

Kongsberg Fotterapi

Høsten -22 skjedde det en forandring i klinikken, for da ansatte Eva en nyutdannet fotterapeut - Hanne Brygmann - som også kommer til å bli "arvtaker" den dagen Eva går over i pensjonistenes rekker!

Vi begynte litt forsiktig, med èn dag i uken, men har en plan om å øke stillingen etterhvert, og nå som vi er kommet til oktober 2023, jobber Hanne 60%.


Hun er en dyktig(og nøye)håndverker og fagperson, som jeg trygt overlater mine egne føtter til. Og det er svært hyggelig å høre alle de positive tilbakemeldingene jeg får fra de av mine pasienter som har tatt i mot behandlinger av Hanne!

Del denne siden