Fotterapeuter med diabeteskompetanse har en tilleggsutdannelse som gjør at vi har spesiell kompetanse til å ta vare på føttene til personer med diabetes.

En person med diabetes har ofte litt spesielle forutsetninger hva føttene angår.

Etter å ha hatt diabetes noen år, er det mange som utvikler senkomplikasjoner bl.a. i føttene - det kan være i form av nevropati(endringer i følesansen, litt enkelt sagt) eller også arteriosklerose, som gjør at blodsirkulasjonen blir dårligere. Dette vil kunne medføre at eventuelle sår på føttene vil gro dårligere.

Dette kan selvfølgelig medføre en del problemer for disse personene, og det vil være greit å ha mulighet for å bli fulgt nøye opp av en fotterapeut. Diabetikere bør alltid søke hjelp hos fotterapeuter med diabeteskompetanse!

Diabetikere oppfordres til å gå regelmessig til fotterapeut, og hos oss gir vi selvfølgelig disse personene god pleie sånn i det daglige.

Men vi anbefaler også en årskontroll/årsstatus til denne gruppen klienter. Da bruker vi spesialutstyr for å teste om følesansen eller sirkulasjonen er endret.

Dette testes bl.a. med et Monofilament og en stemmegaffel, for å sjekke om klienten kan føle det lille "stikket"/pirket på forskjellige punkter av foten. Med stemmegaffelen ser vi om klienten kan føle vibrasjonene mot bestemte knokler.

Videre benytter vi blodtrykksapparat for å måle ankel-/arm-indeks og Doppler for å måle puls. Dette siste er et slags "ultralyd-apparat".

Med disse testene notert i klientens journal, har vi mulighet for å følge evt. utvikling/endring fra år til år!

Del denne siden